Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne odbywają się jeden raz w tygodniu (indywidualnie lub grupowo). Prowadzone są przez neurologopedę. W zajęciach uczestniczą uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie komunikacji (w aspekcie mowy czynnej, jak i biernej).

W zależności od indywidualnych potrzeb realizowane są:

 • ćwiczenia oddechowe i oddechowo - głosowe,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia rozwijające rozumienie mowy,
 • ćwiczenia korygujące wady wymowy,
 • ćwiczenia rozwijające sprawność językową i komunikacyjną w powiązaniu z myśleniem.
{rokbox}{images/stories/ONAS/LOGOPEDIA/PERSEUSZA/DSC08939.JPG/rokbox}

Obok tradycyjnych ćwiczeń i technik logopedycznych wykorzystywane są elementy innych metod: psychostymulacyjnej, ustno - twarzowej terapii regulacyjnej R. Castillo - Morales'a, usprawniających i alternatywnych metod komunikacji (piktogramy, PSC, gesty języka migowego itp.).

Podczas zajęć wykorzystywane są atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz komputerowe programy logopedyczne.

Materiał opracowała - mgr Justyna Wałach - pedagog specjalny, neurologopeda

 

RehaCom

 

RehaCom –trening funkcji poznawczych wspomagany komputerowo

Terapeutycznym celem systemu jest:
poprawa sprawności dla wszystkich rodzajów zaburzeń procesów poznawczych. Cel ten jest osiągany poprzez zaprojektowanie przyjaznych dla użytkownika specjalnych programów reedukacyjnych. Komunikacja pacjenta z systemem odbywa się za pośrednictwem specjalnie skonstruowanego (prostego w obsłudze i ergonomicznego) pulpitu komunikacyjnego. Dzięki temu możliwe jest efektywne korzystanie z systemu przez uczniów z rozmaitymi objawami i różnymi stopniami zaburzenia.

Z pomocą RehaCom ćwiczymy:

 • funkcje wykonawcze
 • uwagę i koncentrację
 • pamięć słowną, obrazkową
 • koordynację wzrokowo-ruchową.

 

Biofeedback

Biofeedback

jest to nowoczesna metoda treningowa pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Trening EEG Biofeedback przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu wraz z oprogramowaniem pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci z problemami szkolnymi, nadpobudliwych, u osób po urazach mózgu,  w terapii niektórych schorzeń psychicznych, a także w celu poprawienia koncentracji lub jako trening relaksacyjny dla osób zdrowych.

Treningi EEG-Biofeedback gwarantują poprawę:

 • w szybkości zapamiętywania, uczenia się,
 • w uodpornieniu na stres,
 • w zmniejszeniu napięcia emocjonalnego,
 • w osiąganiu stanu relaksu i dobrego samopoczucia,
 • w umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu
 • uczą pewności i wiary w siebie.

Metoda jest przyjemna, bezpieczna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych działań ubocznych. Trening przebiega w formie zabawy sprawia, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dla dziecka ekscytującą przygodą i prawdziwą przyjemnością. Pacjent siedzi w fotelu, w wygodnej, wybranej przez siebie pozycji. Zwrócony jest twarzą w stronę monitora, na którym emitowane są wideogry.

Regularne treningi EEG Biofeedback powodują, że mózg zapamiętuje, utrwala  a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym, sprawiając, że nauka przychodzi z łatwością a uczeń cieszy się z osiąganych rezultatów.

Wskazania do treningów EEG Biofeedback

 • przy zaburzeniach uwagi, koncentracji,
 • przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji,
 • w autyzmie;
 • przy stanach lękowych, natręctwach, depresji,
 • przy tremie, napięciu wewnętrznym, obniżonej samoocenie,
 • w dziecięcym porażeniu mózgowym.