Wizyta gości z Austri i Niemiec

Wizyta gości z Austrii i Niemiec

Na Basenie

NA BASENIE

 

W ramach projektu Akademia Zrównoważonej Integracji – Razem w XXi wiek  realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie” (ze środków FIO) dzieci i młodzież z ZPSW w Głogowie oraz wolontariusze Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie cyklicznie raz w tygodniu uczęszczają na pływalnię i korzystają z proponowanych na niej atrakcji. Wyjścia na pływalnię są niezwykłą atrakcją dla beneficjentow programu .Każdorazowo korzysta z nich od 10 do 15 osób.

 

Grażyna Maj

Życzenia Świąteczne z Austrii

 

We all wish you a merry christmas and a happy new year.

Reinhold, Reinelda,Michelle,Melanie,Alexander, Stefan, Patrick und Riccardo
 

Comenius

W tym roku kolejny raz przystąpiliśmy do udziału w programie Comenius. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji przedstawiającej szczegóły tego międzynarodowego przedsięwzięcia i nasz udział w niej.

Latawiec

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu przyznało naszej placówce dofinansowanie projektu: „Latawiec – ćwicz ciało, umysł i serce”.

 

Celem konkursu było promowanie najbardziej wartościowych programów wychowawczych szkoły i programów profilaktyki, umożliwiających kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Preferowane były oferty pozwalające na m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce, a także budowanie kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

Od 15.09.2010r w naszej placówce będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów z dziedziny terapii pedagogicznej, neurologopedów, biofeedback, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, psychologów oraz terapeutów dzieci autystycznych.

Szczegółowy, godzinowy plan konsultacji specjalistów zostanie zamieszczony na stronie internetowej placówki, w mediach lokalnych oraz na plakatach i ulotkach po 10.09.2010r.