Kolejne zajęcia w ramach projektu "Zintegrowani"

W ramach kolejnych spotkań z Projektu Zintegrowani, nasi uczniowie poznali maszyny i urządzenia do przygotowywania napojów zimnych i gorących oraz wykorzystanie kuchenki mikrofalowej w gospodarstwie domowym. Z wieloma zadaniami, uczniowie poradzili sobie doskonale. Najwięcej radości sprawiało, samodzielne przygotowanie soków, kawy z ekspresu oraz potraw z kuchenki mikrofalowej. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Warsztaty w ramach projektu "Zintegrowani"

Od 12 lutego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Głogowie odbywają się zajęcia w ramach projektu Zintegrowani. Tematyka warsztatów dotyczy - Wsparcia indywidualnego na rzecz integracji społecznej w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenia własnego gospodarstwa domowego). Już na pierwszych zajęciach uczniowie naszej szkoły, poznali różne sposoby dekoracyjnego składania serwetek papierowych i materiałowych. Zdobyli umiejętność prawidłowego posługiwania się i ustawienia sztućców do zastawy stołowej. Kolejne wyzwania przed nimi. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Wycieczka do Wrocławia w ramach projektu "Zintegrowani"

Dnia 16 lutego 2019 uczniowie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z Głogowa pojechali na wycieczkę do Wrocławia w ramach projektu Zintegrowani. Uczniowie odwiedzili Park Hydropolis, miejsce, w którym obejrzeli różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służące jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw. Następnie odwiedzili Panoramę Racławicką, gdzie słyszeli ciekawą historię o tym jak powstał obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami.

Czytaj więcej: Wycieczka do Wrocławia w ramach projektu "Zintegrowani"

Wycieczka branżowa w ramach projektu "ZINTEGROWANI"

Dnia 14.01.2019r. uczniowie kl. 2 Ba wraz z wychowawcą uczestniczyli w jednodniowych zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego w zakładach pracy branży gastronomicznej we Wrocławiu. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu pn.: ”Zintegrowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od wizyty w „Starej Piekarni”- kawiarni i pracowni artystycznej, która jest miejscem pracy osób niepełnosprawnych.

Następnie udaliśmy się do Kawiarni „Cafe Równik” oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami i ich integracja ze środowiskiem.  Poprzez udział w wycieczce uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat pracy osób niepełnosprawnych oraz instytucji zajmujących się ich zatrudnieniem, podnieśli swoje kompetencje oraz umiejętności społeczne.

Zajęcia były  bardzo wartościowe, gdyż przez obserwację młodzież przekonała się, że w dorosłym życiu można się wspaniale, z pasją realizować zawodowo, pomimo niepełnosprawności.

Program „ZINTEGROWANI”

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizowany jest we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz z SOSW w Jeleniej Górze, SOSW Lwówek Śląski, SOSW Legnica, SOSW Jawor, SOSW Wąsosz, SOSW Oleśnica, SOSW Środa Śląska, trzema placówkami z Wrocławia ( SOSW nr 11 ul. Kamiennej; SOSW nr 12 ul. Dworska, SOSW nr 13ul. Kamiennogórska).

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz absolwenci).

 

Realizację zajęć rozpoczynamy od stycznia 2019. Projekt zakończymy w 2020r. W ramach projektu uczestnicy podniosą swoje kompetencje i umiejętności społeczne – zostaną przeprowadzone treningi z zakresu: współżycia społecznego ( savoir vivre w życiu codziennym), alternatywnego spędzania czasu wolnego ( prowadzenie gospodarstwa domowego), zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania oraz zajęcia z autoprezentacji. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szerokorozumiane doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych oraz zostaną zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego kursy zawodowe, np.: obsługi kasy fiskalnej, obsługi…., florystyczne, cukiernicze, fryzjerskie, kosmetyczne itp.  Dodatkowo w ramach projektu zostały zaplanowane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej : hipoterapia połączona z nauką jazdy konnej, zooterapia, arteterapia, floroterapia z elementami fotografiki, drama, muzykoterapia i choreoterapia oraz zostanie przeprowadzony trening w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych ( w tym uzależnieniom od Internetu).