List kuratora oświaty do rodziców

                                                                                                Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Czytaj więcej: List kuratora oświaty do rodziców

Zaktualizowana lista podręczników

Załącznik nr 1.
Lista podręczników do Szkoły Podstawowej pdf icon

Załącznik nr 2.
Lista podręczników do Branżowej Szkły I Stopniapdf icon

Załącznik nr 3.
Lista Podręczników do Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracypdf icon

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZPSW w Głogowie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się
dnia 02.09.2019 o godzinie 9.00 w Sali Gimnastycznej przy ulicy Sportowej 1. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców.

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęścia w Nowym 2019 Roku życzą wszystkim uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie wraz z nauczycielami :)