Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - warsztat

W dniach 22 i 23 marca 2019 r. grupa nauczycieli z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie oraz kilku nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie i ze szkół specjalnych z województwa lubuskiego uczestniczyła w praktycznym szkoleniu. Warsztat wyposażył nas w cenną wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem, które nie mówi. Nauczyliśmy się, między innymi, stosować przekaz wspomagany, konstruowaliśmy tablice komunikacyjne i posługiwaliśmy się nimi oraz tworzyliśmy Osobiste Paszporty Komunikacyjne naszych uczniów.

Światowy "Dzień Kota" na Norwida

17 lutego 2019 r. obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Z tej okazji do uczniów z naszej placówki objętych nauczaniem indywidualnym w MORiUS przybył CZARNY KOTEK, który opowiadał o swojej kociej rodzinie, bawił się z dziećmi. Uczył piosenek, tańczył i przeprowadzał „ kocie”  konkursy sprawnościowe.

Internetowe przypadki naszej gromadki”

W MORiUS z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się zajęcia pt.” Internetowe przypadki naszej gromadki”. Uczniowie z ZPSW objęci nauczaniem indywidualnym wraz z nauczycielami rozmawiali na temat korzyści i zagrożeń wynikających z używania internetu w życiu.

Zajęcia feryjne dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

W dniach od 5 do 8 lutego 2019 r. nasi podopieczni brali udział w zajęciach zorganizowanych w ZPSW przy ul. Perseusza 7 oraz w MORiUS. Podczas spotkań dzieci uczestniczyły w zajęciach z żywiołem wody, powietrza i ziemi, w zabawach muzyczno-ruchowych i relacyjno-relaksujących oraz w ćwiczeniach stymulujących zmysły. Najwięcej radości i przyjemności sprawiły naszej młodzieży: śnieg, kostki lodu, ciepły okład żelowy, plastyczna masa piankowa, lampa światłowodowa, piłka fitness  oraz zabawa: „Zimowy rock and roll”.

Bezpieczne ferie zimowe

24 stycznia 2019r. w MORiUS uczniowie z nauczania indywidualnego uczestniczyli w zajęciach, których tematem było bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas ferii zimowych.  uzupełnialiśmy tablicę tematyczną, rozwiązywaliśmy zagadki, słuchaliśmy zimowych piosenek oraz wykonaliśmy prace plastyczne, które zdobią korytarz ośrodka. Wesołych Ferii Zimowych życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom.