Uczystniczymy w projekcie Mały Mistrz

Uczniowie klas I z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie ze Sportowej 1 i Perseusza 7 realizują zadania w ramach Projektu „ MAŁY MISTRZ”. Wspólnie wykonane zadania i ćwiczenia przygotowują uczniów do „zaliczenia” TESTÓW przewidzianych w Projekcie „ Mały Mistrz” i zdobycia kolejnych  sprawności. Pokonujemy swoje lęki i przezwyciężamy trudności, przy okazji dobrze się bawimy :)