Grupy wychowacze

Internat
ul. Sportowa 1aDzieciom spoza miasta Głogowa zapewniamy zamieszkanie w internacie, który został zorganizowany na zasadach domu rodzinnego. Wychowawcy starają się stworzyć wychowankom drugi dom, tak aby w czasie pobytu w placówce mogli oni w miłej, rodzinnej atmosferze spędzić czas. Zapewniamy również pomoc materialną, finansową i rzeczową. W internacie istnieją dobre warunki mieszkaniowe, wysoki poziom pracy wychowawczej i pomocy w nauce.

Wychowankowie do grup przydzielani są według kryterium wieku, nauki we wspólnej klasie, stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Mieszkają w 2-4 osobowych pokojach.

Odpłatność za internat:uczniowie ponoszą jedynie koszty wyżywienie

Zajęcia w internacie organizowane są według zainteresowań i możliwości dzieci i młodzieży. Prężnie działa Samorząd Wychowanków, którego członkowie mają duży wpływ na życie internatu. Systematycznie są organizowane wyjścia na wystawy, do muzeum, wyjścia na lodowisko, do sali zabaw i wyjazdy do Aquaparku ,na imprezy organizowane w Głogowie oraz wyjazdy do zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowej Soli.


  • W internacie organizowane są różnego rodzaju spotkania.
  • Prowadzimy zajęcia z gospodarstwa domowego
  • Część produktów wykorzystujemy z naszego ogródka.
  • Czas wolny wychowankowie spędzają na świeżym powietrzu bawiąc się i odpoczywając.