Projekt "Aktywna Edukacja"

Od listopada szkoła uczestniczy w e-lerningowym projekcie "AKTYWNA EDUKACJA". Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest propagowania technologi TIK w szkole. Chcemy zachęcać do korzystania z możliwości jakie dają narzędzia TIK zarówno nauczycieli i uczniów. Musimy jednak pamiętać, że korzystanie z TIK niesie za sobą pewne zagrożenia i ograniczenia prawne dlatego też opracowaliśmy SZKOLNY KODEKS TIK. Zapraszamy do zapoznania się z nim.