Ogłoszenie

Praca z uczniem z autyzmem

"W zaciszu autyzmu, jak w cieniu drzewa, schroniły się dzieci.
Jest im tam dobrze, przewidywalnie. Niestety zacisze jest tylko pozorne..."

DNIA 28 LISTOPADA W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODBYŁA SIĘ RADA SAMOKSZTAŁCENIOWA "PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM". TEMATYKA SZKOLENIA OBEJMOWAŁA PODSTAWOWE KWESTIE ZWIĄZANE Z NAUCZANIEM I WYCHOWANIEM DZIECI Z AUTYZMEM ORAZ WARUNKI SKUTECZNEJ TERAPII, PREZENTACJĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH TERAPIĘ UCZNIÓW Z AUTYZMEM. OMÓWIONE ZOSTAŁY RÓWNIEŻ KWESTIE WPŁYWU DIETY ORAZ ZABURZEŃ SENORYCZNYCH NA PROCES EDUKACJI I WYCHOWANIA UCZNIA. ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE TEMATEM I PROŚBĘ NAUCZYCIELI W SEMESTRZE DRUGIM ODĄDA SIE KOLEJNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTYZMU POSZERZONE O WARSZTATY Z SENSORYKI. DZIĘKUJE ZA UDZIAŁ I WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ PODCZAS SZKOLENIA. ZAPRASZAM MARTA CHITRO "Autyzm odcina mnie od mojego własnego ciała i nic nie czuję. Autyzm może też spowodować, że odczuwam wszystko tak intensywnie, że jest to aż bolesne" - Donna Williams "Nikt nigdzie"