Uczestnicy staży zagranicznych w Bad Freienwalde dzielą się swoją wiedzą

Uczestnicy staży zagranicznych w Bad Freienwalde (Niemcy) podczas zajęć praktycznych dzielą się umiejętnościami i wiedzą jaka nabyli podczas praktyki w Niemczech z koleżankami i kolegami a w przyszłości będą mogli ją wykorzystać na lokalnym  rynku pracy i przyczyniać się do podniesienia jakości oraz rozwoju gastronomicznych  usług w naszym regionie.