Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne odbywają się jeden raz w tygodniu (indywidualnie lub grupowo). Prowadzone są przez neurologopedę. W zajęciach uczestniczą uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie komunikacji (w aspekcie mowy czynnej, jak i biernej).

W zależności od indywidualnych potrzeb realizowane są:

  • ćwiczenia oddechowe i oddechowo - głosowe,
  • ćwiczenia percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego,
  • ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych,
  • ćwiczenia rozwijające rozumienie mowy,
  • ćwiczenia korygujące wady wymowy,
  • ćwiczenia rozwijające sprawność językową i komunikacyjną w powiązaniu z myśleniem.
{rokbox}{images/stories/ONAS/LOGOPEDIA/PERSEUSZA/DSC08939.JPG/rokbox}

Obok tradycyjnych ćwiczeń i technik logopedycznych wykorzystywane są elementy innych metod: psychostymulacyjnej, ustno - twarzowej terapii regulacyjnej R. Castillo - Morales'a, usprawniających i alternatywnych metod komunikacji (piktogramy, PSC, gesty języka migowego itp.).

Podczas zajęć wykorzystywane są atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz komputerowe programy logopedyczne.

Materiał opracowała - mgr Justyna Wałach - pedagog specjalny, neurologopeda