Ogłoszenie

Warsztaty Nauka czytania Metodą symultaniczno-sekwencyjną

Dnia 13.02.2014.w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią Magdalenę Mucho "Nauka czytania Metodą symultaniczno-sekwencyjną opracowaną przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania. Jest sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę  o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.(źrodło:Sylaba.info).Prowadząca przedstawiła założenia teoretyczne metody, etapy pracy, pomoce dydaktyczne oraz filmy obrazujące efekty pracy tą metodą. Uczestnicy szkolenia wykonali ćwiczenia praktyczne i zapoznali się z materiałami edukacyjnymi wykorzystywanymi do nauki czytania tą metodą.

M.Chitro,N.Tomczak