Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA

  1. 8.00 – 8.40     Swobodne zabawy w kąciku zabaw, praca kompensacyjna wg IPET
  2. 8.40 – 9.00     Sprawdzanie obecności, zaznaczanie jej na tablicy, ustalanie planu dnia,                                  pogody, zajęcia muzyczno – ruchowe integrujące grupę.
  3. 9.00 – 9.30     Przygotowanie do śniadania, śniadanie
  4. 9.30 – 10.00   Czynności higieniczne i samoobsługowe
  5. 10.00  - 10.45 Działania edukacyjno – terapeutyczne w zakresie rozwijania komunikacji,                                 edukacji matematycznej, przyrodniczej, plastycznej i muzycznej
  6. 10.45 – 11.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne
  7. 11.00 – 12.00 Spacer na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia                                            gimnastyczne i ruchowe
  8. 12.00 – 12.30 Przygotowanie do obiadu i obiad – nauka samodzielnego spożywania posiłku
  9. 12.30 – 13.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pożegnanie grupy
  10. 13.00 – 15.00 Zajęcia dodatkowe: religia, wczesne wspomaganie, logopedia, rehabilitacja