O przedszkolu

Nasze Przedszkole  istnieje od września 2012 roku i mieści się w budynku SOSW przy ul. Perseusza 7. Jest placówką obejmującą  pomocą  edukacyjno  - terapeutyczną dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz  dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i  autyzmem. Do przedszkola mogą uczęszczać  dzieci w wieku od 3-8 roku życia z Głogowa i okolic (wymogiem jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

Głównym zadaniem przedszkola jest stymulowanie rozwoju dziecka, wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji kolejnego etapu edukacyjnego.  Dzieciom stwarza się sytuacje do nabywania kompetencji w zakresie poznawania i rozumienia najbliższego otoczenia. Dzieci uczęszczają do małej grupy (obecnie 5 osobowej).  Zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne (IPET) tworzone dla każdego dziecka przez zespół specjalistów pracujących w przedszkolu.

Codzienne zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju sprawności motorycznej i poznawczej, spontaniczności, rozwoju mowy i komunikacji, samodzielności i samoobsługi.

Aby w pełni oddziaływać na dzieci „specjalnej troski” zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju, w naszej pracy wykorzystujemy min. elementy następujących metod:

 • Pedagogika zabawy
 • Program „Dotyk i Komunikacja” CH. Knill
 • Program „Świadomość  ciała, Kontakt i Komunikacja”
  M. i CH. Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Felicji Affolter
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Zabawy paluszkowe
 • Metoda Dobrego Startu
 • Arteterapia
 • Dogoterapia
 • Masaż taktylny
 • Komunikacja alternatywna: MAKATON, system symboli PCS 

      Dużą wagę przykładamy do uspołeczniania, dlatego nasze przedszkolaki biorą udział w różnego rodzaju imprezach i akademiach organizowanych w ramach naszego Ośrodka jak i poza nim: bal karnawałowy, mikołajki, walentynki, święto drzewa, jasełka, dzień rodziny, dzień chłopaka i dzień kobiet itp. Dzieci odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych i sportowych, wyjeżdżają na wycieczki: Pieczenie ziemniaka, Święto Miodu w Przemkowie.

 Obok codziennej pracy w grupach, prowadzona jest indywidualna rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

Dzieci z przedszkola korzystają z bogatej bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej min:

 • - gabinet rehabilitacji ruchowej
 • - gabinet logopedyczny
 • - sala doświadczania świata
 • - biała sala
 • - salka zabaw z suchym basenem