Wycieczka do zakładu Tarczyński S.A.

23 października 2013 r. beneficjenci projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląski II” udali się do zakładów mięsnych Tarczyński SA. Tarczy ński to jeden z najdynamiczniej rozwijaj ących si ę producentów wyrobów w ędliniarskich w Polsce. Grupa Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Oczywiście w tego typu zakładach obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące higieny. Z bliska poznaliśmy HACCP (HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli; postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących). Musieliśmy się ubrać w fartuchy, czepki na głowę, maseczki na twarz i ochraniacze na buty. Myliśmy ręce płynem zawierającym spirytus i musieliśmy czekać zą ręce same wyschną. Czuliśmy się jak chirurdzy przed operacją. Zapoznaliśmy się z procesem technologicznym, parkiem maszynowym i pracą przy produkcji wędlin w zakładzie, a były to produkty o wysokiej jako ści, z górnej półki cenowej. Wyroby są wytwarzane według  najlepszych staropolskich tradycyjnych receptur ale zakład jest otwarty na nowe smaki oczekiwane przez konsumentów.  Po zwiedzeniu zakładu zostaliśmy zaproszeni na śniadanie składające się z wszystkich produkowanych przez zakład produktów (wędliny, salcesony, mięsa w galarecie, kabanosy) oraz na ciepłe parówki i kiełbasę. Szkoda, że nie można było w zakładzie robić zdjęć.
Później udaliśmy się do pensjonatu „Słoneczko” w Sławie, gdzie zjedliśmy obiad.