DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

{rokbox}images/stories/AKTUALNOSCI/WDN/wdn.jpg{/rokbox}

Dnia 16 stycznia 2012 roku w bibliotece szkolnej znajdującej się przy ul. Sportowej 1 odbyło się szkolenie „Diagnoza pedagogiczna – wykorzystanie arkusza oceny umiejętności ucznia w pracy z młodszymi dziećmi”, które poprowadziła Kamila Nowakowska. Uczestnicy szkolenia obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą diagnozy pedagogicznej, a także zapoznali się ze sposobem przeprowadzenia diagnozy oraz prowadzenia dokumentacji – arkusza oceny umiejętności ucznia.