O Bursie

BURSA MIĘDZYSZKOLNA 2013/2014
przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
ul. Sportowa 1a

Bursa jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych. Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest przez doświadczonych pedagogów.

Wicedyrektor Bursy:

mgr Dorota Woźny

Wychowawcy:

mgr Agnieszka Kobus, mgr. Joanna Śliwińska, mgr. Marta Kopcińska-Kitlińska.


Przyszłość naszej Bursy wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków. Uczniów przyjmujemy na podstawie podań składanych do końca roku szkolnego i w miarę wolnych miejsc na początku i w trakcie roku szkolnego.


Młodzieży zamieszkującej w bursie oferujemy:

 

 • 42 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 3-osobowych,
 • Całodzienne wyżywienie: śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja,
 • Zmodernizowany węzeł sanitarny,
 • Świetlicę z telewizorem,
 • Siłownię i salę gimnastyczną na terenie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych,
 • Nowoczesne boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i uprawiania lekkoatletyki,
 • Pokój do indywidualnej nauki,
 • Salę komputerową z dostępem do Internetu.

 Zapewniamy:

 • Całodobową opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu,
 • Profesjonalną opiekę w zakresie pedagogiki, psychologii i terapii,
 • Korzystanie z komputera z dostępem do Internetu,
 • Organizowanie dla młodzieży pomocy w nauce.

Celem nadrzędnym, jaki sobie nałożyliśmy i realizujemy w pracy
opiekuńczo-wychowawczej jest:

 • Wszechstronne przygotowanie do dorosłego życia,
 • Wyrównywanie poziomów dydaktycznych,
 • Współpraca z domem rodzinnym,
 • Kompensacja wychowania i uzupełniania pracy wychowawczej szkoły,
 • Ścisła współpraca z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół.