Ogłoszenie

Regulamin korzystania z Sali Doświadczeń Świata - Dżungla

REGULAMIN

SALI  DOŚWIADCZANIA  ŚWIATA  -  DŻUNGLA

  1. Z SALI MOŻE KORZYSTAĆ KAŻDY UCZEŃ POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA.
  2. KLUCZE DO SALI ZNAJDUJĄ SIĘ U PANI BEATY KOSZELI I MARTY CHITRO.
  3. W SALI ZNAJDUJE SIĘ ZESZYT Z EWIDENCJĄ KORZYSTAJĄCYCH Z SALI, PROSIMY O WPISANIE SIĘ.
  4. PROSIMY O ZGŁASZENIE WSZELKICH USTEREK SPRZĘTU W ZESZYCIE LUB OSOBIŚCIE W/W OPIEKUNOM SALI.
  5. PROSIMY O ZACHOWANIE PORZĄDKU PO ZAJĘCIACH ORAZ WYŁĄCZENIE SPRZĘTU Z KONTAKTÓW.

DZIĘKUJEMY,

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!