Artykuły

Zadania na czas kwarantanny dla uczniów Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zadania przygotowane dla Was przez waszych nauczycieli:

Zadania dla klasy 1 PPa


 

Zadania dla klasy 1 PPb

 


 

Zadania dla klasy 3 PPa


 

Zadania dla klasy 3 PPd