Zbieramy stare baterie

Kategoria: SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Opublikowano: poniedziałek, 15, listopad 2010 00:00
david
Odsłony: 1338

Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę zużytych baterii. Akcja będzie trwała od listopada 2010r. do maja 2011r. Baterie można wrzucać do pojemników, które znajdują się w szkole w sali nr 21 i 201  oraz w budynku internatu  w sali nr 11. Uczeń, który zbierze najwięcej zużytych baterii zostanie nagrodzony. Wszystkich serdecznie zachęcamy do zbiórki.

Dlaczego nie należy wyrzucać

zużytych baterii do śmieci?

Ponieważ ze względu na skład chemiczny należą one do odpadów niebezpiecznych stanowiąc zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt  i całego środowiska.

W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki rtęci, kadmu i ołowiu, które są powodem wielu chorób ludzi i zwierząt. Wyrzucanie baterii do śmieci, powoduje, iż trafiają one na wysypisko odpadów. Tam z baterii uwalniane są metale ciężkie oraz kwas, które  przenikają do ziemi i wód gruntowych. Np. Jedna bateria guzikowa srebrowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody!

Jedynym sposobem, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii. Zbiórka zużytych baterii ma na celu ich unieszkodliwienie - doprowadzenie do stanu. który nie stwarza zagrożenia dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi i zwierząt


Od dziś żadna zużyta bateria

nie powinna trafić do twojego

kosza na śmieci !