XIX Dzień Papieski

28 października 2019 roku przedstawiono montaż słowno-muzyczny z okazji XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”.Na apelu wspominano świętego Jana Pawła II i Wielkiego Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaprezentowane teksty były przeplatane filmami i prezentacjami z wypowiedziami wymienionych wielkich Polaków. Przypomniano ważne wydarzenia z życia świętego Jana Pawła II. Wspólnie zaśpiewano piosenki: „Tak, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”, „Ojcze prowadź mnie”, „Barka”, „Jestem Rybakiem Pana”, „Podnoszę Głowę”, „Idź i kochaj”. Piosenki były przez uczniów bogato ilustrowane gestem i ruchem.