Coroczna akcja "Narodowa czytanie dzieciom" w naszej Bibliotece

W tym roku, podczas Narodowego Czytania w naszej bibliotece odczytaliśmy nowelę pt. „Dym” autorstwa Marii Konopnickiej – patronki naszego ośrodka. W celu lepszego odbioru tekstu wykorzystaliśmy elementy czytania wrażeniowego: lektura odbyła się w scenerii ubogiej izby bohaterów utworu, towarzyszyły jej wyświetlane na ekranie fotografie przestawiające poszczególne sceny, zapach barszczu i świeżego chleba, a także wesołe śpiewy kosa oraz dźwięk tragicznej eksplozji. Wszystko to w połączeniu ze wspaniałym i sugestywnym odczytem naszych nauczycieli sprawiło, że mogliśmy odbierać utwór wielozmysłowo, na pewno zapamiętamy go na długo.