Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - warsztat

Kategoria: ORW
Opublikowano: poniedziałek, 01, kwiecień 2019 11:59
Super User
Odsłony: 230

W dniach 22 i 23 marca 2019 r. grupa nauczycieli z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie oraz kilku nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie i ze szkół specjalnych z województwa lubuskiego uczestniczyła w praktycznym szkoleniu. Warsztat wyposażył nas w cenną wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem, które nie mówi. Nauczyliśmy się, między innymi, stosować przekaz wspomagany, konstruowaliśmy tablice komunikacyjne i posługiwaliśmy się nimi oraz tworzyliśmy Osobiste Paszporty Komunikacyjne naszych uczniów.