Wycieczka branżowa w ramach projektu "ZINTEGROWANI"

Dnia 14.01.2019r. uczniowie kl. 2 Ba wraz z wychowawcą uczestniczyli w jednodniowych zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego w zakładach pracy branży gastronomicznej we Wrocławiu. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu pn.: ”Zintegrowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od wizyty w „Starej Piekarni”- kawiarni i pracowni artystycznej, która jest miejscem pracy osób niepełnosprawnych.

Następnie udaliśmy się do Kawiarni „Cafe Równik” oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami i ich integracja ze środowiskiem.  Poprzez udział w wycieczce uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat pracy osób niepełnosprawnych oraz instytucji zajmujących się ich zatrudnieniem, podnieśli swoje kompetencje oraz umiejętności społeczne.

Zajęcia były  bardzo wartościowe, gdyż przez obserwację młodzież przekonała się, że w dorosłym życiu można się wspaniale, z pasją realizować zawodowo, pomimo niepełnosprawności.