Konkurs "Nasza Klasa w krzywym zwierciadle"

Konkurs "Nasza Klasa w krzywym zwierciadle"

30 listopada 2010r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej 15 w Głogowie odbyło się uroczyste rozstrzygnicie powiatowego konkursu literacko-plastycznego pt." NASZA KLASA W KRZYWYM ZWIERCIADLE".

Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie zaprosił młodych czytelników do udziału w konkursie literacko-plastycznym w związku z organizowanym spotkaniem autorskim z panią Małgorzatą Karoliną Piekarską. Konkurs polegał na przedstawieniu obrazu własnej klasy lub bohaterów literackich. W ten sposób chciano promować czytelnictwo, zachęcać do twórczej aktywności oraz rozwijać u młodych czytelników wyobraźnię i umiejętności artystycznej wypowiedzi.

Pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką (kredki,farby,collage, wyklejanki) na brystolu o wymiarze nie mniejszym niż A-4, należało podpisać i dostarczyć do Działu Dziecięco - Młodzieżowego MBP w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 15 do dnia 17 listopada 2010r

Rozstrzygnięcie nastąpiło w trzech kategoriach wiekowych:
kat. I klasy I  - III
kat. II klasy IV - VI
kat III klasy gimnazjalne

Na konkurs wpłynęło 48 prac z 8 placówek.

Komisja konkursowa oceniając dostarczone prace brała pod uwagę technikę, staranność oraz oryginalność wykonania pracy. Najlepsze prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie.Po bardzo trudnych obradach komisja w składzie

  1. Tatiana Wyszyńska-Maciejewska
  2. Tomasz Ficner
  3. Elżbieta Szczepanek

podjęła decyzję o wyłonieniu laureatów.

Z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie wyróżnienia specjalne otrzymali:
DOMINIK JUCHIMIUK i MACIEJ ZIELIŃSKI, którzy swoje prace wykonali pod kierunkiem p. A. Pakosz i p. M. Sobolewskiej-Kasprzyk.

Laureaci zostali poinformowani o wynikach rywalizacji poprzez swoje szkoły
i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w dniu 30 listopada 2010 r do siedziby organizatora.
Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez MBP w Głogowie oraz pamiątkowe dyplomy.

GRATULUJĘ i ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ:)


Ania Pakosz