Lista podręczników w roku szkolnym 2018/2019

LIST PODRĘCZNIKÓW I WYPRAWKA ODDZIAŁÓW PRZY ULICY SPORTOWEJ

Specjalnej Szkoły Podstawowej oddziały umiarkowane i znaczne: 

Wyprawka dla klas Klasa 3 Pb  i 6Pa przy ulicy Sportowej 1 

Specjalnej Szkoły Podstawowej oddziały lekkie

Gimnazjum nr 7

Gimnazjum 8

Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia 

Wyprawka dla klas Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia 

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Prac

Wyprawka do II PPa w SSPdP 


 LIST PODRĘCZNIKÓW I WYPRAWKA ODDZIAŁÓW PRZY ULICY PERSEUSZA

Specjalna Szkoła Podstawowa 

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy