Ogłoszenie

Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

NA DOLNYM ŚLĄSKU      

 

Projekt systemowy: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  w partnerstwie z  Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej  i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i turystycznej.

Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska i zakłada poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej tych szkół o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowany jest  programu rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1 dla zawodu kucharz małej gastronomii.

Zgodnie z programem rozwojowym placówki  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”:

  • Beata Piaskowska i Justyna Dziuba realizują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  „Zostań dietetykiem”, „Zrób to sam”  i „Kuchnie świata”;
  • Maria Seredyszyn-Hames realizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych „Jestem przedsiębiorczy” natomiast Grażyna Maj doradztwo zawodowe i warsztaty z autoprezentacji;
  • Lucyna Adamowicz-Gabryś  realizuje  indywidualne porady w ramach zajęć psychoedukacyjnych oraz  poradni na kółkach.

Projekt  koordynuje dyrektor ZPSW w Głogowie Marta Greber.

Beneficjenci projektu uczestniczą również w forach zawodowych, np.  „Absolwent Szkoły Zawodowej Wkracza na Rynek Pracy” oraz w wycieczkach zawodoznawczych, np. na Międzynarodowe Targi  Gastronomii Gastro Trendy w Poznaniu.

 

M. Seredyszyn-Hames