Akcja sprzątania świata przy ulicy Sportowej 1

Dnia 19.09.2017r. nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowej Akcji "Sprzątania Świata" odbywającej się na całym świecie. Celem Akcji "Sprzątania Świata" jest wzrost świadomości ekologicznej  społeczeństwa. Nasi uczniowie chętnie zbierali śmieci zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

NASI PRZYJACIELE

 

NASZE PROJEKTY