NASI PRZYJACIELE

Rekrutacja do Bursy 2017

 POTRZEBNE PLIKI

Regulamin rekrutacji do BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ  

 Zał. 1 Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego 

 Zał 2 Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego 

Zał. 3 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego 

Zał. 4 Oświadczenie o zamieszkaniu w bursie rodzeństwa kandydata 

Zał. 5 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zał. 6 Oświadczenie o utrudnionych dojazdach

Zał. 7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata-niepełnoletni

Zał. 8 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata-pełnoletni