Latawiec

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: niedziela, 21, listopad 2010 07:00
david
Odsłony: 1776

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu przyznało naszej placówce dofinansowanie projektu: „Latawiec – ćwicz ciało, umysł i serce”.

Celem konkursu było promowanie najbardziej wartościowych programów wychowawczych szkoły i programów profilaktyki, umożliwiających kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Preferowane były oferty pozwalające na m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce, a także budowanie kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

Od 15.09.2010r w naszej placówce będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów z dziedziny terapii pedagogicznej, neurologopedów, biofeedback, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, psychologów oraz terapeutów dzieci autystycznych.

Szczegółowy, godzinowy plan konsultacji specjalistów zostanie zamieszczony na stronie internetowej placówki, w mediach lokalnych oraz na plakatach i ulotkach po 10.09.2010r.