Ogłoszenie

Olimpiady Specjalne

W naszej placówce od 21 lutego 2006r. działa sekcja sportowa „Olimpiady Specjalne Polska” pod nazwą „LIDER”. W naszej placówce od 21 lutego 2006r. działa sekcja sportowa „Olimpiady Specjalne Polska” pod nazwą „LIDER”.

 

 

 • Przewodnicząca: Agata Chudzińska
 • Wiceprzewodniczący: Zbigniew Malinowski
 • Sekretarz: Maria Seredyszyn-Hames

 

Sekcją, działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i członków Stowarzyszenia.

Celem Sekcji jest:

 1. Realizacja misji, celów i głównych założeń Programu Olimpiad Specjalnych Polska.
 2. Popularyzacja i uczestnictwo Zawodników oraz ich Rodzin w Ruchu Olimpiad Specjalnych. Rozwój i organizacja sportu, rekreacji, doskonalenie sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej dzieci oraz dorosłych z upośledzeniem umysłowym.
 3. Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej szeroko pojętego poszanowania osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich integracji ze społeczeństwem.
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Zadaniem Sekcji jest:

 1. Troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny zawodników poprzez zapewnienie im udziału w: zajęciach sportowych, rekreacji i turystyce oraz w specjalistycznych zajęciach rehabilitacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi organizmu.
 2. Rozwijanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społecznej poprzez przestrzeganie norm zgodnego współdziałania w zespole, rozwijanie samodzielności i życzliwości oraz wpajanie zasad higieny osobistej.

 

Czym są Olimpiady Specjalne - Polska?

 • są oficjalnym przedstawicielem na Polskę międzynarodowej organizacji Special Olympics Inc.
 • zostały powołane w 1990 roku i są kontynuacją oficjalnego Programu Special Olympics Poland - akredytowanego od 1985 r. (w latach 85-90 istniejącego w strukturach TPD).
 • są członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego od 1990 roku.
 • są członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego od 1990 roku.

 

Czym jest Special Olympics Inc.?

 • zrodził się w Stanach Zjednoczonych w 1968 r., kiedy to zostały zorganizowane I Międzynarodowe Igrzyska Special Olympics z udziałem ponad 1000 sportowców z upośledzeniem umysłowym z USA, Kanady, i Francji.
 • powstał w wyniku przekonania, iż osoby z upośledzeniem umysłowym potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych - tam, gdzie jest to niezbędne - do ich możliwości.
 • zrzesza ponad milion sportowców z upośledzeniem umysłowym w 150 akredytowanych Programach Narodowych na wszystkich kontynentach.
 • posiada oficjalne uznanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
 • daje możliwość udziału w treningach i zawodach sportowych każdej osobie z upośledzeniem umysłowym powyżej 8 roku życia - niezależnie od stopnia upośledzenia, poziomu umiejętności sportowych, sytuacji materialnej, rasy, religii itp.
 • umożliwia zawodnikom treningi w 19 letnich i 5 zimowych dyscyplinach sportu, zgodnie z przepisami międzynarodowych federacji sportowych.
 • akcentuje moralne i duchowe cechy osób z upośledzeniem umysłowym, pobudzając ich poczucie godności i szacunku dla siebie.

Olimpiady Specjalne stwarzają osobom upośledzonym umysłowo możliwość uczestnictwa w prawdziwej rywalizacji sportowej z równymi sobie przeciwnikami, a jednocześnie przeżycia radości i dumy jaką daje doświadczenie zwycięstwa. „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będzie dzielnym w swoim wysiłku”- tak brzmią słowa składanej przez zawodników przysięgi olimpijskiej.

Corocznie nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem i sukcesami brali udział w licznych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

 • VII Dolnośląskim Mityngu Lekkoatletycznym w Dobroszycach 2006r.
 • V Dolnośląskim Turnieju w Badmintona w Legnickim Polu 2007r.
 • IV Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego w Żmigrodzie 2007r.
 • VIII Dolnośląskim Mityngu lekkoatletycznym w Dobroszycach2007r.
 • IV Dolnośląskim Mityngu Pływackim we Wrocławiu 2007r.
 • IV Dolnośląskim Turnieju Tenisa Stołowego w Szarocinie 2008r.
 • IX Dolnośląskim Mityngu lekkoatletycznym w Dobroszycach 2008r.
 • VII Dolnośląskim Mityngu Pływackim we Wrocławiu 2008r.
 • IV Dolnośląskim Turnieju Badmintona w Legnicy 2008r.
 • X Dolnośląskim Mityngu Lekkoatletycznym w Legnicy 2009r.
 • VIII Dolnośląskim Mityngu Pływackim we Wrocławiu 2009r.
 • VII Dolnośląskim Turnieju w Badmintona w Legnicy 2010r.