Ogłoszenie

Nauczyciel z klasą

Nauczyciel z klasą
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym   im. Marii Konopnickiej
w Głogowie
Rok szkolny 2005/2006

Na program składały się cztery części:

 1. Nauczycielu, odejdź od tablicy
 2. Nauczyciel pracuje metodą projektów
 3. Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc im się uczyć
 4. Uczeń też człowiek:

 

 • Zadanie 4.1 Dobre powitanie, dobre pożegnanie.
 • Zadanie 4.2 Poznaj i polub każdego ucznia.
 • Zadanie 4.3 Nauka to prawdziwe wyzwanie.
 • Zadanie 4.4 Zapytaj ucznia o zdanie.
 • Zadanie 4.5 Uwaga bez pochwały
 • Zadanie 4.6 Docenić wysiłek i efekt.


Każdy nauczyciel wykonywał zadania, by zdobyć wszystkie cztery powyższe „sprawności nauczyciela”. Jego pracę oceniali nauczyciele wchodzący w skład zespołu nauczycieli z innych szkół (recenzje), a o uzyskaniu tytułu decydowała komisja powołana przez organizatorów. W czasie wykonywania zadań szkoły pracowały w parach. Wspierały się w swoich działaniach, pomagały w pokonywaniu trudności, nauczyciele wymieniali się uwagami (w określonym czasie wpisywali swoje uwagi w rubryce konsultacje). Organizatorzy chcieli uniknąć sytuacji, w której nauczyciele na początku pracy popełniają błąd i nikt go nie zauważa, aż do końca programu, gdy już trzeba wpisać recenzję. Dlatego nauczyciele z dwóch różnych szkół pomagali sobie, obserwowali swoje działania i dzielili się spostrzeżeniami. Druga szkoła była „krytycznym przyjacielem”. W naszym przypadku szkołą partnerską był Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gnieźnie. Pod koniec realizacji każdej sprawności nauczyciela organizatorzy losowali szkołom dodatkowych recenzentów, którzy wypisywali mocne i słabe strony prac poszczególnych nauczycieli – powstawały „opinie-recenzje", które miały ogromne znaczenie dla komisji przyznającej tytuł „Nauczyciel z klasą". Dzięki wzajemnemu recenzowaniu prac nawiązaliśmy współpracę ze szkołami:

Dzięki wzajemnemu recenzowaniu prac nawiązaliśmy współpracę ze szkołami:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Ostrowcu Św. ul. J. Gulińskiego 8
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Brzechwy w Szprotawie -Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Radomsku
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. M. Grzegorzewskiej w Białymstoku


Komisja dokonywała ocen cząstkowych, czyli akceptowała lub nie poszczególne sprawności, ale nauczyciel nie uzyskiwał żadnego potwierdzenia na piśmie. Dopiero pomyślne ukończenie całego programu dawał nauczycielowi tytuł: „Nauczyciel z klasą". Tytuł ten uzyskali:

 • Henryka Kutyła
 • Maria Seredyszyn-Hames
 • Bożena Spisz
 • Ryszard Wojton.