Ogłoszenie

Biofeedback

EEG BIOFEEDBACK

Metoda ta jest niezwykła, bowiem dziecko uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi. Dwie elektrody przyklejone do głowy rejestrują fale mózgowe, które są wzmacniane i obserwowane są przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne, Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą własnego mózgu- bez klawiatury czy joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, obraz na monitorze się powiększa - gra się udaje. Przy wzroście częstotliwości niepożądanych pasm, sukces w grze zanika. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki w grze. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich fal mózgowych. Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Poważniejsze zaburzenia wymagają dłuższego treningu.

Treningi EEG Biofeedback przeznaczone są dla uczniów mających:

 • problemy szkolne
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię)
 • zaburzenia uwagi, koncentracji i zaburzeń zachowania ( nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, agresja)
 • zaburzenia snu,
 • problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • różne rodzaje uzależnień ( alkohol, narkotyki)
 • rehabilitacji po urazach, udarach
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy
 • przewlekłe bóle głowy i migreny
 • nadmierny stres