Ogłoszenie

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego posiadającego kwalifikacje  w zakresie terapii pedagogicznej. Gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wyposażony jest w różnorodne, atrakcyjne w formie i treści, pomoce dydaktyczne.
Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy: czytania, pisania, liczenia.

Cel ten jest realizowany poprzez :

 1. Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych:
  • ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci, logicznego myślenia,
  • doskonalenie sprawności ruchowej,
  • doskonalenie sprawności manualnej,
  • usprawnianie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
  • usprawnianie funkcji słuchowej,
  • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej.

 2. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania,
 3. Kształcenie i doskonalenie umiejętności pisania,
 4. Kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych.


W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystuje się: mechanizmy korekcji (usprawnianie funkcji zaburzonych) i kompensacji (czynność zaburzonej funkcji jest wspierana przez inną, bardziej sprawną). Każde dziecko realizuje indywidualny program terapii skonstruowany na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz diagnozy przeprowadzonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Na zajęciach stosowane są metody aktywizujące ucznia. Ze względu na obniżoną zdolność koncentracji i krótkotrwałość uwagi dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wszystkie stosowane ćwiczenia mają charakter zabawy. Systematycznie prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dają pozytywne zmiany zachodzące nie tylko w zakresie ćwiczonych funkcji, ale też w sferze emocjonalnej dziecka. W procesie terapii uczniowie kształcą i doskonalą umiejętności,  wzmacniają  wiarę we własne siły i uczą się samodzielności.
Opracowała: mgr Kamila Kaleta – pedagog specjalny, nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zmieniony ( niedziela, 08 luty 2009 )