Bezpieczeństwo - spotkanie z rodzicami

Kategoria: AKTYWNA EDUKACJA
Opublikowano: piątek, 22, maj 2015 03:54
Super User
Odsłony: 716

15 maja 2015 r. tj. w piątek odbyła się prezentacja multimedialna nt. „Bezpieczeństwa w sieci” adresowana do rodziców  uczniów naszej placówki. Przybyli na spotkanie rodzice mieli możliwość poznania zagrożeń dla dzieci i młodzieży związanych z treściami internetowymi. Pedagog Grażyna Maj- prowadząca spotkanie podkreślała, że zjawisko przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych stało się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną.

Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Rodzice zostali uwrażliwieni na uzależnienia jakie niesie za sobą komputer. „Spędzanie wiele czasu przy grach, sprawne obsługiwanie komputera, nie zawsze idzie w parze z rozwojem zainteresowań, może być początkiem uzależnienia”. Rodzice zapoznali się z procedurą reagowania w przypadkach ceberprzemocy, jej formami i adresami portali na których może pojawić się przemoc. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że spędzanie wolego czasu w domu przed komputerem  nie zawsze jest bezpieczne, a rolą  rodziców jest zainteresowanie się do czego ich pociechy wykorzystują informatyczne środki przekazu.